ป่าแก่งกระจาน  พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติในไทย

September 19, 2022 admin 0

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับป่าแก่งกระจานกันดีกว่าค่ะ  ป่าแก่งกระจานมีพื้นที่อยู่ในขอบเขตของจังหวัดเพชรบุรี  ประเทศไทยเรานี่เองป่าแก่งกระจานประกอบไปด้วย 4 อุทยานแห่งชาติโดยมีความยาวของพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่เหนือจรดใต้รวมแล้วกว่า 200 กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ นาย วราวุธ  ศิลปะอาชา  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในขณะนั้น  ได้เป็นผู้นำเสนอและผลักดันกลุ่มป่าแก่งกระจาน  และเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44  ณ ประเทศจีน  จนกระทั่งองค์การยูเนสโก  ได้ประกาศให้ป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของไทย  และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่  26  […]