ทำลายธรรมชาติ

ผลกระทบจากการเผาใบอ้อยส่งผลอย่างไรบ้าง ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

February 12, 2020 admin 0

หนึ่งในปัญหาสังคมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และยิ่งปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออนาคตของประเทศ รวมทั้งสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งปัญหานี้ก็คือ ‘การเผาใบอ้อย’ นั่นเอง