แม่น้ำ

รู้ไว้ใช่ว่า ‘แม่น้ำหลัก’ ในประเทศไทยมีสายอะไรบ้าง ?

November 7, 2019 admin 0

‘แม่น้ำสายหลัก’ ในประเทศไทย มีการไหลจากเทือกเขาสูงโดยเริ่มจากทางตอนเหนือ ไหลไปลงรวมกันบริเวณทางตอนกลางของประเทศ จนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำ ‘เจ้าพระยา’ แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลพาดผ่านกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจึงไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย