โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ มีความสำคัญอย่างไรมาดูกัน ?

June 10, 2019 admin 0

ทฤษฎีพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหา ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ป่าเป็นปัจจัยสำคัญในเชิงพาณิชย์ ด้วยการกระทำเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำก็ท่วมฉับพลัน อีกทั้งยังมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพราะไม่มีต้นไม้คอยดูดซับ