นักอนุรักษณ์ป่า

นักอนุรักษ์ป่าไม้ อีกหนึ่งอาชีพปิดทองหลังพระ

October 28, 2018 admin 0

ถ้าพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพที่เราชาวเมืองอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก ก็คงเป็นอาชีพ ‘นักอนุรักษ์ป่าไม้’ ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรของชาติ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง