การตัดไม้ทำลายป่าให้ผลเสียมากกว่าที่คิด

January 20, 2017 Jason Allen 0

         เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน ในปีพ.ศ.2503-2504 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้นเพราะการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ป่าทึบหลายแห่งโดนทำลาย ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งสะสมเรื่อยมา ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งเมื่อฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำหลากท่วมเข้าทำลายผิวหน้าดิน ส่งผลเสียหายในภาคเกษตรกรรม ราษฎรเพาะปลูกไม่ได้ ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ตามมาก็คือไม่มีรายได้มาจุนเจือ ชาวนาชาวไร่ก็ยากจนลง ทั้งหมดเป็นห่วงโซ่ที่กระทบต่อกันเป็นทอดๆ ในเวลานั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในภาคเกษตรกรรม และการปลูกพืชทดแทนในส่วนที่เสียไป จึงช่วยฟื้นฟื้นที่หลายแห่งกลับมาได้ แต่มาจนมาวันนี้ […]