หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7r คืออะไร ?

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้ ‘ภาวะโลกร้อน’ จัดเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่หลายๆคนคงเคยได้ยินกันมานาน โดยภาวะที่ผิดปกตินี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนเกือบทุกๆด้าน เพราะมนุษย์มีการใช้พลังงาน ในด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งการใช้พลังงานด้านการเกษตร , ใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ,ใช้พลังงานด้านอุสาหกรรม เป็นต้น หากแต่มนุษย์กลับหลงลืมรักษาธรรมชาติให้ลดน้อยลง ทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปี

ภาวะโลกร้อน คือ เรื่องของเรา ทุกคน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แต่ถึงอย่างไรก็ตามสังคมยุคใหม่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ ‘ภาวะโลกร้อน’ กันมากขึ้น และหนึ่งในหลักการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จากในชีวิตประจำวัน คุณคงเคยได้ยิน หลักการ 4R มาบ้าง ซึ่งนั่นก็คือ Reduce , Reuse , Recycle และ Repair หากแต่ด้วยของเสีย มีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี จึงมีการพัฒนาระบบการจัดการเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม ที่เรียกว่า หลัก ‘7R’

7R ลดโลกร้อนได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง หันมารักษาโลกกันในวันนี้ อนาคตเต็มไปด้วยความสุข

  • Refuse คือ การปฏิเสธหรือพยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือขยะมีพิษอื่นๆ ถ้าพูดถึงเรื่องกล่องโฟม ในปัจจุบันนี้ร้านอาหารข้างทาง ก็มีการเปลี่ยนภาชนะเป็นกระดาษ หรือ กล่องที่ทำจากเยื่อไผ่กันมากขึ้นแล้ว
  • Refill เลือกใช้สินค้าชนิดเติม ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า และมีราคาถูกกว่าซื้อเป็นขวดด้วย เช่น น้ำยาล้างจาน , ครีมอาบน้ำ , น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น
  • Return เลือกใช้สินค้าที่ส่งบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มแก้ว ประเภทต่างๆ เช่น นมถั่วเหลือง , น้ำอัดลม เป็นต้น
  • Repair ซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป นอกจากจะช่วย ช่วยประหยัดเงินซื้อของใหม่แล้ว ยังไม่ทำให้กลายเป็นขยะแบบไร้คุณค่าอีกด้วย
  • Reuse คือ การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถ้าคุณมีถุงพลาสติกที่ได้จากการไปซื้อของเพียงพอแล้ว ก็ให้พกถุงผ้าไปช็อปปิ้งแทนและปฏิเสธรับถุงพลาสติก ส่วนถุงพลาสติกที่เก็บไว้ก็นำมาใส่ขยะ จะได้ไม่ต้องซื้อถุงดำมาใช้ betflix คาสิโน
  • Recycle คือ การแยกขยะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ สามารถขายได้ ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ พร้อมส่งแปรรูปต่อไป เช่น ขวดพลาสติก , ขวดแก้ว , กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ถ้าแถวบ้านของคุณมีร้านรับซื้อ ก็นำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกด้วย หรือถ้าคุณไม่ต้องการขาย ก็สามารถยกให้คนเก็บขวดได้ สร้างความสุขในการแบ่งปัน ได้แบบง่ายๆ และช่วยโลก
  • Reduce ลดการบริโภค รวมทั้งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ