ร่วมโครงการ จิตอาสากับ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ของ ปตท.

การเรียนรู้บนโลกใบนี้ไม่มีวันสิ้นสุด เราทุกคนไม่ว่าจะอายุเยอะขนาดไหนก็ตามยังคงสามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้เสมอเพียงแค่ว่าเราทุกคนจำเป็นต้องเปิดใจในสิ่งนั้นๆ รับรองว่ายังไงก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเรายังคงอยู่ได้ ชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ก็ยังคงอาศัยได้ตามปกติสุข แม้บางคนจะมองว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กในเมืองกรุงเป็นเรื่องยากแต่จริงๆ แล้วหากมองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่ามักมีการจัดโครงการดีๆ เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติมากมาย หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ว่านี้ก็คือโครงการ จิตอาสากับ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ของ ปตท. นั่นเอง

โครงการจิตดอาสากับ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ของ ปตท. โครงการดีๆ ที่จะทำให้คนเมืองกรุงได้เรียนรู้ธรรมชาติ

ลักษณะของโครงการดังกล่าวนี้ก็คือต้องการให้เยาวชนหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดไดมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติในแบบฉบับของความเป็นต่างจังหวัดทีแท้จริง ส่วนใครที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าวนี้ก็มีหลักการเข้าเยี่ยมชมไม่ยาก สถาบันปลูกป่า ปตท. เองถือว่ามีความยินดีอย่างสูงที่ทุกๆ ท่านได้ให้ความสนใจเพื่อเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ดังนั้นทางสถาบันเองก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกๆ ท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการเข้าเยี่ยมชมดังนี้

  1. “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 00 – 18.00 น. สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาทำการ
  2. สำหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานก็สามารถจองวันเวลาที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ pttreforestation.com/BookingProjects.cshtml แต่ต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  3. ต้องมีการกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ประสานงาน จำนวนผู้เยี่ยมชมพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ถ้าหากมีเพิ่มเติม
  4. ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือแบบหมู่คณะต้องไม่เกิน 30 ท่านต่อรอบ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” จะมีวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทางเป็นเวลา 90 นาที ในแต่ละวันจะมีบริการทั้งสิ้นวันละ 4 รอบ
  5. เจ้าหน้าที่จะมีการประสานงานกลับเพื่อติดต่อข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อมยืนยันการเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานล่วงหน้าก่อนวันเยี่ยมชม 1 วัน เพื่อเป็นการการันตี

ถือว่า “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เป็นสถานที่ที่ดีที่จะช่วยให้คนกรุงได้รู้จักและเรียนรู้กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตในเมืองหลวงกับตึกใหญ่โตและเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว