ร่วมโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติกับอาสาสมัครทั่วประเทศ

2    หลังจาก Blog ที่ผ่านมาผมได้แชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ไปเป็นวิทยากรในพื้นที่ทางภาคเหนือมาแล้ว ผมก็มีอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นาน เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้มีโอกาส ไปร่วมโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการพลิกฟื้น และฟื้นฟูธรรมขาติ และปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้รัก และหวงแหนช่วยกันรักษาป่าชายเลนที่ในปัจจุบันโดนทำลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฝีมือของมนุษย์ และภัยทางธรรมชาติ

1จุดประสงค์ของโครงการจากที่ผมได้รับรายละเอียดมามีกำหนดการให้พวกผม และคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเข้าถึงป่าชายเลน และปฏิบัติภรกิจในการฟื้นฟู และร่วมกันวางแผนอนุลักษณ์ในระยะยาว เมื่อได้ทราบถึงภารกิจที่ได้รับแล้ว ผมจึงมีการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

3เมื่อเราเดินทางไปถึงก็ได้รับแจ้งว่าจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ และที่ได้สมัครเข้ามาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 คนในการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนในประเทศที่ไม่อยากเห็นป่าชายเลนหมดไปจากประเทศ จากการประเมินด้วยสายตามีอาสาสมัครทั้งนักเรียนรักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปที่มากันเป็นครอบครัว และกลุ่ม Rally ปลูกป่าซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกทำกิจกรรมไปทั่วประเทศมาเข้าร่วมด้วย

5เราเริ่มต้นกิจกรรมโดยบอกถึงวัตถุประสงค์ที่เรามาร่วมกันทำโครงการนี้ พร้อมแบ่งหน้าที่ออกเป็นหน่วยๆ เพื่อกระจายกันไปปลูกป่าตามพื้นที่ๆ มีความเสียหายตามลำดับ พอตอนเที่ยงก็มารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่หน่วยงานนำมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ พอถึงบ่ายโมงก็แยกกันไปฟื้นฟูฝืนปากันต่อจนถึงเวลาประมาณ 17.00 น จึงรวมตัวกัน การออกโครงการครั้งนี้เรายังได้มอบเข็มกลัด และประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นสิ่งเตือนใจว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเข้าร่วมโครงการนี้ นับว่าการออกหน่วยในครั้งนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าได้เห็นความสามัคคี และความหวงแหนในบ้านเกิดของคนในชาติ

6