รู้ไว้ใช่ว่า ‘แม่น้ำหลัก’ ในประเทศไทยมีสายอะไรบ้าง ?

แม่น้ำ
แม่น้ำสายหลักของไทย

‘แม่น้ำสายหลัก’ ในประเทศไทย มีการไหลจากเทือกเขาสูงโดยเริ่มจากทางตอนเหนือ ไหลไปลงรวมกันบริเวณทางตอนกลางของประเทศ จนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำ ‘เจ้าพระยา’ แม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลพาดผ่านกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจึงไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย

ยกตัวอย่างแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย

แม่น้ำ
แม่น้ำสายหลักของไทย
  • แม่น้ำปิง – มีต้นกำเนิดมาจากดอยถ้วย จ.เชียงใหม่ ที่ไหลไปยัง จังหวัด ลำพูน , ตาก , กำแพงเพชร จนกระทั่วหลั่งไหลมาบรรจบกันแม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ แม่สายนี้มีความยาว 715 ก.ม.
  • แม่น้ำวัง – มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำ จ.เชียงราย ค่อยๆไหลลงมาทางใต้ ผ่าน จ.ลำปาง และตาก
  • แม่น้ำสาย – ต้นกำเนิดมีความน่าสนใจมาก เพราะมาจากภูเขาในประเทศพม่า โดยมีการไหลผ่านเป็นสาย จนกระทั่งกลายเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยและพม่า จ.เชียงราย มีความยาว 15 กิโลเมตร จนกระทั่งไหลไปรวมกับแม่น้ำรวก
  • แม่น้ำเจ้าพระยา – ถือกำเนิดจากแม่น้ำปิง และ แม่น้ำน่าน แม่น้ำ 2 สายผสานพลังอันรุนแรงไหลมาบรรจบกันบริเวณ จ.นครสวรรค์ หลั่งไหลพาดผ่านจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัด และแน่นอนว่าปรากฏให้เห็นใน กรุงเทพมหานครด้วย ก่อนที่จะไหลลงสู่ปากอ่าวไทย จ.สมุทรปราการ มีความยาวถึง 370 ก.ม.
  • แม่น้ำบางปะกง หรือ แม่น้ำปราจีนบุรี – ถือกำเนิดจากเทือกเขาสันกำแพง ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย ณ อ.บางปะกง มีความยาว 230 กิโลเมตร
  • แม่น้ำแควใหญ่ หรือ แม่น้ำศรีสวัสดิ์ – ถือกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย จ.ตาก ก่อนที่จะเดินทางไหลพาดผ่าน จ.กาญจนบุรี และมาบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย จนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ความยาวทั้งสิ้น 380 กิโลเมตร
  • แม่น้ำแควน้อย หรือ แม่น้ำไทรโยค – ถือกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย ก่อนที่จะไหลมากับบรรจบแม่น้ำแควใหญ่ มีความยาวทั้งสิ้น 270 กิโลเมตร จนกระทั่งกลายมาเป็นสถานที่ตั้งของ ‘เขื่อนวชิราลงกรณ์’ หรือ เขาแหลมเดิม นั่นเอง
  • แม่น้ำแม่กลอง – สำหรับจุดเริ่มต้นของแม่น้ำสายนี้ เกิดจากบริเวณของจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ผสมผสานรวมกัน ณ จ.กาญจนบุรี หลังจากนั้นจึงไหลพาดผ่าน จ.ราชบุรี จนกกระทั่งไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสงคราม ความยาว 140 กิโลเมตร ซึ่งมีเขื่อนสำคัญ คือ เขื่อนแม่กลอง นั่นเอง
  • แม่น้ำมูล – จัดเป็นแม่น้ำสายใหญ่ โดยมีปริมาณมวลน้ำไหลหลากมากที่สุดของภาค ซึ่งต้นน้ำถือกำเนิดเกิดจาก จ.นครราชสีมาค่อยๆ หลั่งไหลไปทางด้านตะวันออกของภาค หลังจากนั้นจึงไปบรรจบกับแม่น้ำโขง ที่มีชื่อเสียง จ.อุบลราชธานี ความยาว 641 กิโลเมตร สำหรับแม่น้ำมูลมีประโยชน์ต่อชีวิตของประชนมาก จากทั้งในด้าน การเพาะปลูกพืชพรรณ , การทำประมงน้ำจืด รวมทั้งการท่องเที่ยว แม้แต่ในฤดูแล้งน้ำลดก็มีประโยชน์ เพราะมีเกาะแก่งให้ผู้คนจำนวนมากมาเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น แก่งตะนะ , แก่งสะพือ และ หาดวัดใต้