เผาใบอ้อย

เผาใบอ้อย

ผลกระทบจากการเผาใบอ้อยส่งผลอย่างไร

ผลกระทบจากการเผาใบอ้อยส่งผลอย่างไรบ้าง ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม