ปัญหาและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า

การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า

สัตว์ป่า คือ คำเรียกของสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก , สัตว์น้ำ , สัตว์ปีก ,แมลง หรือแมงทั้งหลาย ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ โดยเกิดและดำรงชีวิตอาศัยอยู่ในป่าหรือในน้ำ ย้อนไปตั้งแต่อดีต จวบมาจนถึงปัจจุบัน ‘ป่าไม้’ ได้ถูกทำลายลงไปมาก บวกกับการถูกไล่ล่าของมนุษย์ จึงทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลงทุกๆปี จนบางชนิดหายไปจากโลกของเราแล้ว หากแต่บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความเป็นกลางทางธรรมชาติ จึงจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเร่งด่วน

เพราะเหตุใดสัตว์ป่าจึงสูญพันธุ์

 

  • ถูกจำกัดบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย สำหรับข้อนี้จัดเป็นสาเหตุอันมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยกองอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ออกมายอมรับว่าการจำกัดบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย เป็นเหตุทำให้สัตว์ป่าตายด้วยอัตราอันรวดเร็ว เพราะสัตว์หลายชนิดต้องการที่อยู่อาศัยเฉพาะที่
  • ชีวภาพต่ำ โดยนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่มีศักยภาพการขยายพันธุ์ต่ำ ยกตัวอย่างเช่น นก The California condor วางไข่ปีเว้นปี อีกทั้งยังออกไข่เพียงครั้งละ 1 ฟองเท่านั้น ทำให้ในปัจจุบันมี The California condor เหลืออยู่ประมาณ 40 ตัวในโลกเท่านั้น
  • ต้องการอาหารเฉพาะ สัตว์บางสายพันธ์กินอาหารเฉพาะบางอย่างเท่านั้น
  • ถูกกลืนทางพันธุกรรม คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า สัตว์บางชนิดสามารถผสมพันธุ์กันได้ ถึงแม้ว่าจะต่างชนิดกัน โดยถ้าสัตว์ชนิดหนึ่งมีจำนวนมาก หากแต่อีกชนิดหนึ่งมีจำนวนน้อย โอกาสที่ยีนของกลุ่มน้อยจะไปรวมอยู่ในยีนของพวกมากก็เป็นไปได้สูง
  • จับมาเพื่อจำหน่าย สัตว์บางชนิดสามารถเพาะพันธ์ได้ หากแต่บางชนิดก็เพาะพันธ์ได้ยากมาก และมีจำนวนในธรรมชาติลดน้อยลงทุกที แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ไปจับมาขายจนได้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อย่างร้ายแรง
  • นำสัตว์จากประเทศอื่นเข้ามาเลี้ยง สำหรับข้อนี้ ค่อนข้างเป็นเรื่องอันตราย โดยการนำสัตว์จากประเทศอื่นเข้ามาโดยต้องการขาย เมื่อผู้ซื้อซื้อไป เกิดความเบื่อหน่าย หรือเลี้ยงไม่ไหวก็นำไปปล่อย ทำให้อาจมีผลกระทบกับสัตว์พื้นเมืองในระยะยาว
  • การล่าสัตว์ มนุษย์ในสมัยโบราณล่าสัตว์ เพื่อต้องการนำมาทำเป็นอาหาร หากแต่ในปัจจุบันล่าด้วยความสนุก และหลายๆคนล่าสัตว์ที่ไม่สมควรล่า เช่น เสือดำ เป็นต้น
  • ใช้ยากำจัดศัตรูพืช สารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช แน่นอนว่าสารพวกนี้มีความเข้มข้น สามารถตกค้างได้เป็นระยะเวลานาน ถ้าสัตว์มากินเข้าไปก็อาจตายทันที หรือค่อยๆป่วยตายได้
  • พฤติกรรมสัตว์เปลี่ยนยาก สัตว์หลายชนิดไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม หรือไม่ยอมปรับตัว ทั้งที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา